Sieć EURES wspomagając mobilność na unijnym rynku pracy, ułatwia znalezienie pracowników oraz podejmuje prace nad usuwaniem barier i problemów w swobodnym przepływie pracowników pomiędzy krajami członkowskimi  UE / EOG oraz Szwajcarii.
Stopniowo realizowana zasada pełnej swobody przepływu pracowników w ramach UE / EOG oznacza duże profity dla pracodawców z tytułu rekrutacji zagranicznego personelu. Rekrutacja pracowników z zagranicy przyczynia się do większej konkurencyjności przedsiębiorstw na światowym rynku, pozwala zdobyć pracowników o trudno dostępnych kwalifikacjach i umiejętnościach, czy też pracowników sezonowych.

Usługi dla pracodawców z UE / EOG
Polski rynek pracy stanowi atrakcyjne zaplecze rekrutacyjne dla europejskich pracodawców. Mogą oni skorzystać z możliwości oferowanych przez Europejski Portal Mobilności Zawodowej www.eures.europa.eu, gdzie znajduje się baza CV poszukujących pracy – również z Polski – zainteresowanych pracą za granicą. Ponadto, w wybranych sytuacjach, pracodawcy europejscy mogą otrzymać bezpośrednie wsparcie ze strony polskich doradców EURES.
EURES Polska przyjmuje zagraniczne oferty pracy jedynie za pośrednictwem zagranicznego przedstawiciela sieci EURES.  Aby skorzystać z usług polskiego EURES, pracodawcy z UE/EOG powinni skontaktować się z doradcą EURES w swoim kraju.
Dane kontaktowe do wszystkich doradców EURES w Europie znajdują się na Portalu Mobilności Zawodowej Komisji Europejskiej: www.eures.europa.eu

EURES Polska oferuje następujące usługi dla pracodawców zagranicznych:
•    rozpowszechnianie ofert pracy w języku polskim przez polskie publiczne służby zatrudnienia.
•    zebranie CV i innych właściwych dokumentów aplikacyjnych od kandydatów,
•    wyselekcjonowanie odpowiednich kandydatów zgodnie z potrzebami pracodawcy,
•    wsparcie w organizacji i przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych,
•    poinformowanie kandydatów krajowych o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do zatrudnienia,
•    informowanie na temat rynku pracy.


Usługi EURES dla pracodawców z Polski
Sieć EURES oferuje następujące usługi dla pracodawców polskich:

1. Ogłoszenie polskiej oferty pracy na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej: www.eures.europa.eu Wyszukiwarka ofert pracy  dostępna jest na Europejskim Portalu Mobilności  Zawodowej. Oferty pracy są aktualizowane w czasie rzeczywistym.

2. Dostęp do bezpłatnej bazy CV obywateli Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego szukających pracy za granicą. Dostęp do bazy CV na europejskim portalu mobilności zawodowej odbywa się poprzez rejestrację w zakładce „Mój EURES” znajdującej się w części przeznaczonej dla pracodawców. Rejestracja na portalu umożliwia stworzenie profilu wyszukiwania i otrzymywanie zawiadomień drogą elektroniczną lub poprzez SMS o pojawieniu się kandydatów odpowiadających kryteriom wyszukiwania.
Konto "Mój EURES" może założyć każda firma lub przedsiębiorstwo zarejestrowane na terenie Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego, po zaakceptowaniu deklaracji prywatności i szczegółowych warunków korzystania z portalu.

3. Uzyskanie bieżących informacji nt wydarzeń informacyjnych i rekrutacyjnych EURES.
Udział w  międzynarodowych  targach pracy, które organizowane są przez sieć EURES , daje pracodawcom - również polskim - możliwość rekrutacji zagranicznych pracowników.  
Aktualna lista targów znajduje się w zakładce "Międzynarodowe Targi Pracy / za granicą"  na polskiej stronie EURES: www.eures.praca.gov.pl lub w „Kalendarzu wydarzeń” na europejskim portalu mobilności zawodowej EURES: www.eures.europa.eu.

4. Wsparcie w rekrutacji kandydatów do pracy z wybranego kraju EOG poprzez:  
•    zebranie CV kandydatów,
•    wstępną selekcję kandydatów,
•    pomoc w przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami za granicą,
•    możliwość reprezentowania pracodawcy na zagranicznych targach pracy.

Na życzenie pracodawcy doradca EURES (z Polski lub kraju pochodzenia kandydatów do pracy) może zebrać podania o pracę i CV kandydatów zainteresowanych daną ofertą. Może także przeprowadzić wstępną selekcję kandydatów.

W celu skorzystania z wymienionych usług należy zgłosić się do powiatowego lub wojewódzkiego urzędu pracy właściwego dla siedziby pracodawcy.

Przed rozpoczęciem poszukiwania kandydatów do pracy z danego kraju/krajów warto:
•    zebrać informacje o rynku pracy wybranego  kraju. Informacje te są dostępne w dziale „Poznaj warunki życia i pracy” na polskiej stronie EURES: www.eures.praca.gov.pl,
•    przygotować projekt oferty pracy,
•    określić zasięg rozpowszechniania oferty pracy,
•    ustalić sposób zbierania aplikacji od kandydatów z zagranicy - jakie dokumenty aplikacyjne powinni kandydaci przygotować, w jakim języku i do kogo przekazywane (pracodawca lub jego reprezentant, doradca EURES).

Praktyka rekrutacyjna jest różna w krajach UE / EOG.