Swobodny przepływ pracowników jest podstawowym prawem obywateli UE i EOG.
Sieć EURES stwarza warunki do poszukiwania pracy zarówno Polakom, chcącym podjąć pracę w UE lub EOG, a także cudzoziemcom z UE lub EOG pragnącym podjąć pracę Polsce.
Podjęcie decyzji o zatrudnieniu poza krajem ojczystym powinno być poprzedzone zebraniem informacji aby ewentualny wyjazd był bezpieczny i nie naraził na nieprzewidziane kłopoty. W celu podjęcia właściwych decyzji w sprawie mobilności, osoby szukające pracy i pracodawcy potrzebują informacji w zakresie różnych praktycznych, prawnych i administracyjnych kwestii.
Przed wyjazdem do pracy za granicę należy zapoznać się z warunkami życia i pracy w państwie, w którym zamierzamy podjąć pracę. Warto również zapoznać się z sytuacją na rynku pracy danego państwa.

Poniżej można znaleźć informacje, służące pomocy i wsparciu osób planujących przeprowadzkę do innego kraju. Baza danych „Warunki życia i pracy” zawiera istotne informacje w dotyczące kwestii takich jak: znalezienie mieszkania, znalezienie szkoły, sprawy podatkowe, koszty życia, ochrona zdrowia, przepisy socjalne, porównywanie kwalifikacji, itd.

Informacje nt.:
•    warunków życia i pracy oraz informacje nt. sytuacji na rynku pracy, w tym o zawodach nadwyżkowych i deficytowych w każdym z państw członkowskich, znajdują się na portalu EURES www.eures.europa.eu. Informacje te są publikowane w języku angielskim, niemieckim i francuskim
•    warunków życia i pracy w każdym państwie członkowskim, w języku polskim, znajdują się na stronie www.eures.praca.gov.pl

Warto zapoznać się z wydawanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej materiałami informacyjnymi nt. bezpiecznych wyjazdów do pracy za granicę:
Broszura nt. bezpiecznych wyjazdów do pracy za granicę
Ulotka dot. prac sezonowych